Baňkování

V minulých dílech jsme se seznámili se základními druhy masáží a řekli jsme si také o hlavní masérské zásadě, tj. neinvazivnosti zásahu. Masér nesmí narušit pokožku svého klienta. Dnes vás ale seznámím s metodou, která se pohybuje na samotné hraně této hlavní zásady. Metoda, která pokožku sice nenaruší, ale viditelné stopy určitě zanechá. Budu hovořit o masáži baňkou a sázení baněk, zkráceně o baňkování.

Jak už si u masáží zvykáme, má i tato metoda dávné historické kořeny a je dnes znovuobjevena a s velkou slávou opět oživena. Je uznávána nejen jako alternativní způsob nápravy neduhů v naší  „postmoderní“ době, ale zejména pronikla do obecné praxe rehabilitačních zařízení. Čím je tak zajímavá metoda baňkování, která spolu se svými rodnými sestřičkami pouštění žilou a přikládání pijavic prochází dlouhými dějinami lékařství? Proč jsou baňky symbolem lékařů a lazebníků již před 5 tisíci lety?

Stejně jako staří lékaři i vy jste si jistě všimli, že se vám některé zdravotní problémy projevují jako zvláště citlivá až bolavá místa na těle, zejména na zádech. Zde lze nalézt zatvrdliny, odborněji gelosy, kde jsou nahromaděny škodliviny buď přímo pod kůží nebo hlouběji ve svalech. Tyto chorobně změněné okrsky tkáně, vzniklé na základě poruchy funkce vnitřního orgánu, se samy stávají dalším samostatným centrem potíží, a jejich vztah k vnitřním příčinám se ztrácí. Mluví se pak o bolestech v zádech a léčí se pouze záda. Tak, jako je vznik těchto kritických míst ovlivněn poruchou zevnitř, tak je naopak jejich léčením možno ovlivnit vnitřní poruchu, která k jejich vzniku původně vedla. Nutné přiznat, že oficiální medicína tuto empirii neuznává. Ovšem častá je zkušenost, že citlivé prsty maséra naleznou problém dříve, než se projeví jinou diagnostikou. Obvyklá reakce pacienta při kontrole je například “ co ho už nebolí záda, spravilo se i trávení“.

Principem přikládání baňky je vytvoření podtlaku v nádobce. Technicky je jedno zda podtlak vznikne vyhořením vzduchu, časté v orientální medicíně, nebo balónkem či vákuovou pumpičkou, což je běžné v naší technické době. Podstatné je, že podtlak vtáhne kůži i podkoží do baňky a velmi razantně způsobí prokrvení dané oblasti, tj. citlivého bodu i s okolím. Může způsobit i popraskání drobných cévek a následné malé krevní výrony nebo výrony lymfy ve formě všem jistě známých následků “ vákuového“ působení vášnivých rtů na citlivé kůži krku.
Baňkou se zaměřujeme na ona kritická místa, gelosy, kde potom cílený a nucený oběh krve a lymfy způsobuje rychlé odplavování nahromaděných škodlivin, okysličení, a tím i snížení nebo odstranění jejich bolestivosti. My již poučeni příčinností těchto bolestí nebudeme překvapeni i následnou úpravou funkcí příslušného vnitřního orgánu zejména, pokud se procedura příslušně opakuje. Vtip těžko jinak dosažitelného účinku baňkování je v cíleném a hlubším působení, v ovlivňování až do struktury svalů.
Kromě sázení baněk, které jsou umístěny na potřebných místech a nechávají se působit asi 20 minut, se používá i masírování baňkou. Masírovaná oblast je potřena příslušným olejem a přisátá baňka bude rukou maséra klouzat po kůži a intenzivně působit na potřebných místech. Mnohdy by si masér musel zalomit palce, aby se dostal tak hluboko jako baňka. Specielně se baněk používá u pacientů, kteří se neumí uvolnit.
Není nutné dodávat, že správná volba průměru baňky, síly přisátí, místa a doby působení je dána umem a citem terapeuta.

Co můžeme sázením baněk a baňkovými masážemi ovlivnit? Abych nevytvářela dlouhý seznam, tak pouze vyjmenuji oblasti, zóny, na které se obvykle působí:
Přímo ovlivňuje dané místo :  Záda, ramena, lokty, paže, kyčle, kolena, kotníky a problémy spojené přímo s danou oblastí.
Na zádech se řídíme příčnou segmentací podle Hejda. To je: Gelosa kyčelního kloubu,  lumbální gelosy, zóna žlučníku, žaludku, jater, ledvin, ale i zóna hypertenze a depresí, zácpové uzlíky a td.
Na zádech se nám ukládají i naše prožité emoce – příklad : ramena – zodpovědnost, oblast plic – smutek, oblast ledvin – strachy, partnerství, kyčle – stabilita, a td.
Opět platí, že dobrý masér bude brát ohled na reakce vašeho těla, najde řešení příslušného problému a bude mít radost ze spolupráce s poučeným klientem.  Vy jako pacient nemusíte znát přesně body či zóny, ale základní mechanizmus působení metody je výhodné poznat.

Dlužím vám vysvětlení, proč patří baňkování do společnosti pouštění žilou a přisávání pijavic. V rukou některých lékařů současnosti a téměř všech v dobách minulých se provádělo tzv. krvavé baňkování. Po záměrném narušení pokožky ( jehlou, skalpelem ) se na dané místo přikládá baňka a podtlak způsobuje cílené vytékání krve. Samozřejmě, že se jako první odplavují odpadní látky a ještě razantněji se čistí postižené místo. Znovu zdůrazňuji, to již patří výlučně lékařům s příslušnými sterilními podmínkami.

Přeji vám, aby léčivý i relaxační účinek baňkování podstatně překonal dobu, po kterou budou viditelné stopy této metody na vašem těle.

Dny plné slunce přeje váš masér  Jana Jelínková