od září 2021 opět vše v provozu - masáže i cvičení

Seminář Sebeláska

Víkendový seminář SEBELÁSKY

Podle metody Míly Lukášové

Víkend bude plný sebepoznávací práce na sobě samých. Budeme mluvit o smyslu života, mezilidských vztazích a v neposlední řadě o vnitřním dítěti. Díky použití jednoduchých, laskavých regresních technik nahlédneme do své minulosti. Určitě všichni víme, že dětství má zásadní vliv na kvalitu prožívání našeho života. Ukazuje se, že naplnění našich základních potřeb (ochrana, péče, přijetí, láska, pozornost) a podmínky života v raném dětství (potřeba mít své místo a materiální uspokojení) významně formují naši osobnost, a náš vztah k sobě samým. Proto se podstatná část semináře věnuje dětství a vnitřnímu dítěti. Ukáže se jaké programy a náhradní vzorce jsme vytvořili. Praktická část je zaměřená na snadné techniky sebeléčení, které můžete praktikovat v běžném životě, a které napomohou žít kvalitnější život.

Termín: 13-14.11.2021

sobota 9:00 – 18:00 a neděle 9:00 – 15:00

Lektorka: Kristina Bělková

Cena: 2200,-

Místo konání: Praha

Co s sebou: Pohodlné oblečení, 2 fotky z dětství, poznámkový blok, tužka

Rezervace: kristina.regrese@seznam.cz

Tel: 733 691 116