od září 2021 opět vše v provozu - masáže i cvičení

Masáž baňkou a sázení baněk

Zdravotní problémy:

Pokud již máte zdravotní problémy, projevující se jako zvláště citlivá až bolavá místa na těle. Masáží baňkou se masér dostává hlouběji do svalů, mnohdy by si musel zalomit palce, aby se dostal tak hluboko jako baňka. Proto je baňkování tak účinné. Dostáváme se do hlubokých vrstev podkoží, svalů. Obzvláště účinné u pacientů, kteří se neumí uvolnit.

Kosmetické problémy:

Je výborným prostředkem na masírování míst které chceme zhubnout a na celulitidu. Masáží se rozruší tuková místa, dochází k velkému prokrvení a popraskání vlásečnic ( modřinky) a pak se právě krevní a lymfatický oběh postará o odnos i tukové tkáně. Krevní stěna pobere maličkaté tukové buňky ( rozmělněné shluky tukových buněk právě masáží ) a odnese je a větší pobere lymfatický systém který má “ větší chapadla“.

Více o účincích najdete v mém článku “ Baňkování“