INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení klienti

na základě čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (nařízení je známé pod zkratkou GDPR – General Data Protection Regulation) a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), jsou při zpracování Vašich osobních údajů dodržovány následující zásady:

Vaše osobní údaje jsou Janou Jelínkovou (PohodaSalon) jako správcem těchto údajů (dále jen „správce“) zpracovávány v dokumentaci klienta (dále „subjektu“) v plném souladu s platnými právními předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Nařízením.

K těmto Vašim osobním údajům máte možnost přístupu a máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné.

V případě, když se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení Nařízení, a tedy Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poskytování Vašich osobních údajů správci pro zajištění služeb je požadavkem správce na základě Vašeho souhlasu. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout příslušné služby.

 

V Praze dne 25. května 2018

 

Jana Jelínková

 

Ke stažení

Souhlas se zpracováním

Informace o zpracování osobních údajů